Szczegóły

Tytuł artykułu

Geochemical status and interactions between soil and groundwater systems in the area of Akrefnio, Central Greece. Risk assessment, under the scope of mankind and natural environment<br />Stan geochemiczny i oddziaływania między glebą a systemem wód podziemnych na obszarze Akrefnio, środkowa Grecja. Ocena zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×