Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of sorption tests to estimate selected properties of alluvial soils in Żuławy Elbląskie<br />Zastosowanie testów sorpcyjnych do oznaczenia wybranych cech gleb aluwiach z obszaru Żuław Elbląskich

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×