Szczegóły

Tytuł artykułu

Chamber measurements of CO2 exchange in different wetland sites in Biebrza National Park, Poland<br />Pomiary strumienia wymiany CO2 w różnych siedliskach bagiennych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×