Szczegóły

Tytuł artykułu

An assessment of the water requirements of a mountain pasture sward in the Polish Western Carpathians<br />Ocena potrzeb wodnych runi pastwiskowej w Polskich Zachodnich Karpatach

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2011

Numer

No 15

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×