Szczegóły

Tytuł artykułu

Stress and strain measurements in static tensile tests

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

measurement uncertainty ; static tensile strength test ; measurement error

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

531-540

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0046-3

×