Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of method of point collection on results with the use of a measuring arm

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0047-2

×