Szczegóły

Tytuł artykułu

Laser diode distance measuring interferometer - metrological properties

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

diode laser ; wavelength stabilization ; interferometer ; interferometer distance measurement.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

553-564

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0048-1

×