Szczegóły

Tytuł artykułu

Uncertainty analysis of measuring system for instantaneous power research

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

measuring system ; metrological analysis ; power measurements ; measurement uncertainty ; induction motor diagnostics.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

573-582

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0050-7

×