Szczegóły

Tytuł artykułu

In-situ automatic observations of ice thickness of seas

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

ice thickness ; observation ; MDL ; resistance ; capacitive induction.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

583-592

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0051-6

×