Szczegóły

Tytuł artykułu

Annual and seasonal precipitation patterns across lowland catchment derived from rain gauge and weather radar data<br>Roczna i sezonowa struktura pola opadu w zlewni nizinnej na podstawie danych naziemnych i radarowych

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×