Szczegóły

Tytuł artykułu

Water resources of the island of Korčula (Croatia): availability and agricultural requirement<br>Zasoby wodne wyspy Korčula (Chorwacja): dostępność i potrzeby rolnictwa

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×