Szczegóły

Tytuł artykułu

Editorial Note

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Typ

Commentary / Komentarz

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0055-2

×