Szczegóły

Tytuł artykułu

Constructed wetlands in Finnish agricultural environments: balancing between effective water protection, multi-functionality and socio-economy<br>Małe sztuczne zbiorniki wodne w krajobrazie rolniczym Finlandii: ochrona jakości wody na tle wielozadaniowych funkcji tych zbiorników i aspektów socjalno-ekonomicznych

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×