Szczegóły

Tytuł artykułu

Are fishponds really a trap for nutrients? – a critical comment on some papers presenting such a view<br>Czy stawy rybne są rzeczywiście pułapką dla pierwiastków biogennych? – krytyczny komentarz do pewnych prac prezentujących taki pogląd

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×