Szczegóły

Tytuł artykułu

Small water reservoirs – their function and construction<br>Małe zbiorniki wodne – ich funkcje i konstrukcje

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×