Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in the concentration of selected water quality parameters in Lake Starzec in the vegetation periods<br>Zmiany stężenia wybranych wskaźników jakości wody w jeziorze Starzyc w okresach wegetacyjnych

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×