Szczegóły

Tytuł artykułu

Physiographic factors affecting the stratigraphy of peat deposits in the Lower Basin of the Biebrza River<br>Czynniki fizjograficzne wpływające na stratygrafię złoża torfu w Dolnym Basenie Doliny Biebrzy

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×