Szczegóły

Tytuł artykułu

The relationship between the liquid limit of clayey soils, external specific surface area and the composition of exchangeable cations<br>Zależność granicy płynności od zewnętrznej powierzchni właściwej i składu kationów w naturalnym kompleksie wymiennym

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×