Szczegóły

Tytuł artykułu

Algorithm for Simultaneous Parameter Estimation of A Multiharmonic Signal

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/v10178-012-0061-4

×