Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of peat excavation on water condition in the adjacent raised bog / Oddziaływanie kopalni torfu na warunki wodne na przyległym torfowisku wysokim

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 18

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×