Szczegóły

Tytuł artykułu

Economic assessment of the development opportunities of farms participating in agri-environmental programmes / Ekonomiczna analiza możliwości rozwoju gospodarstw rolnych uczestniczących w programach rolno-środowiskowych

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 18

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×