Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of water quality in open channels flowing through Beni-Mellal City (Morocco) / Ocena jakości wody w otwartych kanałach płynących przez miasto Beni-Mellal (Maroko)

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×