Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of effluents from rainbow trout ponds on water quality in the Gowienica River / Wpływ zrzutu wód poprodukcyjnych ze stawów pstrągowych na jakość wody w rzece Gowienicy

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×