Szczegóły

Tytuł artykułu

The spatial variation of oxygen condition in carp pond located in nature reserve „Stawy Milickie” / Przestrzenne zróżnicowanie warunków tlenowych w stawie karpiowym położonym w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×