Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of anthropogenic impact on the Siret River and its tributaries by the analysis of attached algae / Określenie antropogenicznych oddziaływań na rzekę Siret i jej dopływy poprzez analizę osiadłych glonów

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×