Szczegóły

Tytuł artykułu

Fast Estimatio of the Non-Stationary Amplitude of a Harmonically Distorted Signal Using a Kalman Filter

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×