Szczegóły

Tytuł artykułu

Relationship between dissolved organic carbon and calcium and magnesium in soil water phase and their uptake by meadow vegetation / Zależność miedzy rozpuszczalnym węglem organicznym (RWO) w fazie wodnej gleby a stężeniem w niej wapnia i magnezu oraz ich pobraniem z plonem roślinności łąkowej

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2013

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×