Szczegóły

Tytuł artykułu

The Age-Precipitations Structure Of Al-Mg-Ge Alloy Aged At 473K

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Bjørge (2010), Met Mat, Trans, 1907. ; Matsuda (null), Light, Inst Metals, 56, 11.

DOI

10.1515/amm-2015-0241

×