Szczegóły

Tytuł artykułu

Small (natural) water retention in rural areas / Mała (naturalna) retencja wodna na obszarach wiejskich

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2014

Numer

No 20

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×