Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Coating Fabrication Processes on the Optical Efficiency of Replicated Moiré Diffraction Gratings

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0011

×