Szczegóły

Tytuł artykułu

An Analysis of Deviations of Cylindrical Surfaces with the Use of Wavelet Transform

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0013

×