Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of HgCdTe LWIR detector for high operation temperature conditions

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0014

×