Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation of Random Variable Distribution Parameters by the Monte Carlo Method

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Monte Carlo method ; mean ; mean square ; variance

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

249-262

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0022

×