Szczegóły

Tytuł artykułu

Lab-on-a-Chip Microdevice with Contactless Conductivity Detector

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

lab-on-a-chip ; poly(dimethylsiloxane) ; contactless conductivity ; pseudoelectrodes ; microfluidic

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

299-306

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0026

×