Szczegóły

Tytuł artykułu

Short-Range Noise Radar with Microwave Correlator for Through-The-Wall Detection

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Ultra wideband noise radar ; Doppler radar ; Microwave correlator ; Human activities

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

351-358

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0030

×