Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal conditions in Bydgoszcz Region in growing seasons of 2011–2050 in view of expected climate change/ Warunki termiczne w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym w latach 2011–2050 w świetle przewidywanej zmiany klimatu

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2014

Numer

No 23

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×