Szczegóły

Tytuł artykułu

Emissions of nitrogen and phosphorus into rivers from agricultural land – selected controversial issues/ Ładunki azotu i fosforu wprowadzane do rzek z terenów rolniczych – wybrane dyskusyjne problemy

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2014

Numer

No 23

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×