Szczegóły

Tytuł artykułu

Multicriteria approach for selecting the most vulnerable watershed for developing a management plan/ Użycie wielu kryteriów do wyboru najbardziej wrażliwej zlewni w projektowaniu planu zarządzania

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2014

Numer

No 23

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×