Szczegóły

Tytuł artykułu

Criteria for the evaluation of reclamation status of soils in the Mugan-Salyan massif

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2015

Numer

No 24

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×