Szczegóły

Tytuł artykułu

Infiltration Behavior Of Mechanical Alloyed 75 wt% Cu-25 wt% WC Powders Into Porous WC Compacts

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.1515/amm-2015-0272

×