Szczegóły

Tytuł artykułu

Dependence Of The Structure And Magnetic Properties Of Cast Plate-Shaped Nd60Fe30Al10 Samples On Their Thickness

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×