Szczegóły

Tytuł artykułu

Silicon Photomultiplier Gain Compensation Algorithm in Multidetector Measurements

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×