Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Infrared Thermography to Non-Contact Testing of Varistors

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

thermography ; testing ; varistors

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

677-688

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2013-0058

×