Szczegóły

Tytuł artykułu

A SYSTEM FOR PRECISE LASER BEAM ANGULAR STEERING

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

laser beam angular drifts ; beam deflector ; laser beam scanning

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

27-36

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0003

×