Szczegóły

Tytuł artykułu

DYNAMIC CHARACTERISTICS MEASUREMENTS OF A FORCE TRANSDUCER AGAINST SMALL AND SHORT-DURATION IMPACT FORCES

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0006

×