Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect Of Reference Plane On Values Of Areal Surface Topography Parameters From Cylindrical Elements

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×