Szczegóły

Tytuł artykułu

On the “Cracking” Scheme in the Paper “A Directional Coupler Attack Against the Kish Key Distribution System” by Gunn, Allison and Abbott

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0033

×