Szczegóły

Tytuł artykułu

The Impedance Measurements Problem in Antennas for RFID Technique

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

RFID ; antenna ; impedance measurement ; differential probe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

509-520

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0043

×