Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure Of TiN/Hydroxyapatite Multilayers Deposited On Surface Of NiTi Shape Memory Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×