Szczegóły

Tytuł artykułu

Barrier Detectors Versus Homojunction Photodiode

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

BIRD ; CnBn ; CnBnN+ ; CpBn ; CpBnN+ ; unipolar barrier photodiode

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

675-684

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0058

×